Lesreglement

Onderstaand het lesreglement van Beachtennisschool Vincente:

 • Een les duurt 60 of 90 minuten. 
 • BTSV heeft verschillende pakketten zoals privéles, duoles, in een groep van 3-4 of vanaf 5 personen.
 • Het lesaanbod voor het buitenseizoen geldt voor de periode t/m eind oktober. Daarna wordt er naar mogelijkheden gekeken om de lessen 's winters voort te zetten.
 • De lessen worden aangeboden in een blok van 5, 10 of 15 weken (einde seizoen). Instromen is elk moment mogelijk (vraag hiernaar).
 • Wordt er bij inschrijving direct gekozen voor een blok van 10 weken of meer krijgt u 1 les gratis! Deze aanbieding geldt niet wanneer u zich inschrijft voor een blok van 5 weken en later weer 5 weken. 
 • Indien er wordt gekozen voor een 10 of 15 weekse beachtennistraining is het niet mogelijk om dit halverwege op te zeggen. 
 • Op officiële feestdagen wordt er geen training gegeven (tenzij dit in overleg met de cursist(en) anders wordt bepaald).
 • Ziekte, blessures e.d. geven geen recht op restitutie van trainingsgeld, wel kan in overleg de mogelijkheid worden geboden de gemiste trainingen op een later tijdstip geheel of gedeeltelijk in te halen.
 • Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.
 • BTSV  zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien BTSV dit wenselijk acht. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door BTSV.
 • BTSV stelt zich niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan eigendommen van cursisten.
 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist BTSV waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 • Bij het uitvallen van de trainingen wordt er als volgt ingehaald:

a. Ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald.

b. Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen wordt de eerste training ingehaald, tweede voor de rekening van de cursist, de derde training voor de rekening van de leraar etc.  

c. De cursist kan de training niet overdragen aan derden.

 • Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met alle bepalingen zoals genoemd in dit lesreglement.